a

Menu

Informed consent & wkkgz

Voorafgaand een behandeling vul je bij ons altijd een informed consent in.

Een belangrijk uitgangspunt van het gezondheidsrecht is dat onze klanten toestemming geven voor het uitvoeren van een behandeling. Zonder toestemming is er sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een klant.

Om rechtsgeldig toestemming te geven hebben klanten goede informatie nodig.

Daarom sturen we voorafgaand de behandeling onze online intake per mail en verwijzen we naar de website om alles goed door te nemen,alvorens toestemming te vragen voor de gekozen behandeling.

De informatieplicht van de specialist en het toestemmingsvereiste vormen een twee-eenheid.

‘Informed consent’ betekent in de eerste plaats dat we de klant op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeren over de   behandeling. Onder behandeling worden alle cosmetische verrichtingen verstaan die we uitvoeren, inclusief voor- en nazorg. Duidelijk moet zijn wat de aard en het doel zijn van de behandeling, wat de prognose is voor de klant, welke risico’s aan de behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn.

Sinds 2017 vallen ook pmu specialisten onder de wkkgz en is een goede informatieplicht vereist.

Sinds 1 Januari 2017 is deze wetgeving volledig van kracht geworden en is er een aanpassing gekomen aan een bestaande wetgeving die speciaal voor zorginstellingen was. 

Beroepsgroepen die niet direct onder de zorg vallen zijn bij de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) toegevoegd. Dit met de voornaamste reden dat mentale- of fysieke schade ook veroorzaakt kan worden bij cliënten die buiten de zorgsector vallen. Denk hierbij aan de Alternatieve-, Cosmetische,- en Psychische zorg.

Mochten er na het lezen van alle informatie nog vragen zijn kun je deze uiteraard stellen.