a

Menu

REACH BAN en veillig pigmenteren en tattoeren…

Omdat we veel vragen krijgen over dit nieuwe besluit wil ik graag wat informatie met jullie delen.

Helaas moet ook ik een aantal pigmenten en inkten de deur uit doen omdat deze niet meer mogen vanuit de REACH BAN.

Als professional vind ik het belangrijk om aan de gezondheid van mijn klanten te denken en wil ik niet verantwoordelijk zijn voor elke vorm van beschadiging.

De producenten van pigmenten waarmee ik niet meer mag werken vanaf 4 januari 2022 hebben aangegeven dat zij voor januari zullen voldoen aan de eisen die gesteld worden. Maar no worries… Voor alle permanente make up behandelingen zoals eyeliner lippen powderbrows én fineline tattoo heb ik talloze andere pigmenten en inkt voorraden in de studio.

Moet ik me als klant nu zorgen maken?

Nee. De kans is zo iniminipini…… Het is een voorzorg..

Hieronder volgt informatie die je op de website van de rijksoverheid terug kan vinden:

Gezondheidsrisico’s tatoeagekleurstoffen

Tatoeage-kleurstoffen en PMU-kleurstoffen moeten veilig zijn. De kleurstoffen (inkten) die u gebruikt voor het zetten van tatoeages of het aanbrengen van permanente make-up, mogen geen ziekteverwekkende bacteriën bevatten.

Schadelijk stoffen

Bacteriën kunnen huidinfecties veroorzaken. De inkt mag ook geen schadelijke synthetische kleurstoffen (azo-kleurstoffen), conserveermiddelen, zware metalen en zogeheten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bevatten. Uit deze middelen kunnen stoffen vrijkomen die kankerverwekkend zijn.

Azo-kleurstoffen

Azo-kleurstoffen zijn synthetische kleurstoffen. Ze zorgen voor levendige kleuren, vaak rood, oranje en geel. Azo-kleurstoffen zijn pigment voor tatoeage-inkt. Uit azo-kleurstoffen kunnen aromatische aminen vrijkomen. Dit zijn kankerverwekkende stoffen.

Onderzoek door de NVWA

De NVWA controleert met steekproeven bij Nederlandse importeurs en leveranciers of tatoeage-inkten:

  • pigmenten bevatten die aromatische aminen kunnen vormen
  • andere verboden stoffen bevatten, zoals zware metalen of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
  • ziekteverwekkende bacteriën bevatten
  • goed geëtiketteerd zijn.

Bent u importeur of leverancier en voldoen de kleurstoffen niet? Dan legt de NVWA u een boete op en moet u de partij uit de handelnemen.

Risico’s verminderen

Allereerst: denk goed na voor u een tatoeage laat zetten. Een tatoeage neemt u in principe voor het leven. Houd er rekening mee dat overvloedig zonnen, blootstelling aan UV-licht (zonnebank) en het weghalen van een tatoeage extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Ga alleen naar een tatoeëerder die een GGD-vergunning heeft. Dan bent u ervan verzekerd dat de tatoeëerder hygiënisch werkt. Bovendien is de kans groter dat de tatoeëerder veilige tatoeagekleurstoffen gebruikt. Op de website veiligtatoeerenenpiercen.nl kunt u opzoeken welke tatoeëerders een vergunning hebben.

Dring er zelf ook op aan dat de tatoeëerder tatoeagekleurstoffen gebruikt die voldoen aan de regelgeving. Leg vast welke inkten de tatoeëerder bij u gebruikt of laat de tatoeëerder dit doen (merk, kleur, batchnummer). Als u in de toekomst problemen krijgt met uw tatoeage, dan kan deze informatie u helpen bij het vaststellen van een oorzaak.

Veilige inkten gebruiken

Het is lastig om als consument na te gaan of uw tatoeëerder veilige inkten gebruikt. De verantwoordelijkheid voor veilige inkten ligt bij de tatoeëerder, maar vooral bij zijn leverancier. U kunt in ieder geval aan de tatoeëerder vragen of hij veilige inkten gebruikt, en waar dat uit blijkt.

Veilige tatoeagekleurstoffen op de markt

Als u tatoeagekleurstoffen op de markt brengt dan bent u er voor verantwoordelijk dat de tatoeage-inkten voldoen aan de Nederlandse eisen en daarmee veilig zijn. Op de markt brengen wil zeggen: importeren. Dat geldt ook als u kleurstoffen koopt via internet bij bedrijven buiten de Europese Unie. Daarmee wordt u ook importeur. 

Verder adviseert de NVWA tatoeëerders om garanties te vragen bij hun leveranciers, dat de geleverde inkten voldoen aan de regelgeving. Als u als tatoeëerder inkten (digitaal) importeert uit het buitenland, bijvoorbeeld China of Amerika, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten. De NVWA wijst ook importeurs en leveranciers op hun verantwoordelijkheid om alleen veilige inkten op de markt te brengen.