Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fineline & PMU Studio by Thirza, hierna Thirza:

1. Aanbetaling

(vanaf 1 januari 2022 zullen wij met een aanbetaling werken) a) U maakt uw afspraak online via ons boekingsysteem of via de mail. Dit is de enige manier en website waar u terecht kunt voor het maken van een afspraak bij Thirza. Voor elke behandeling dient er een aanbetaling verricht te worden. Deze dient direct bij het inplannen van de afspraak online te worden voldaan.

Bij het ontbreken van de aanbetaling behoudt Thirza zich het recht om de afspraak te annuleren zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

b) Afspraken kunnen enkel afgezegd worden 48 uur van tevoren. Hierbij heeft de klant het recht zijn/haar afspraak kosteloos te verplaatsen indien het om een behandeling gaat.

c) In gevallen van annulering/verplaatsen van afspraken waarbij de afspraak binnen 48 uur plaats vindt wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht en dient de klant voor een nieuwe afspraak een aanbetaling te verrichten.

d) U heeft 5 dagen bedenktijd na het verrichten van de aanbetaling. Let op; Vindt uw afspraak plaats binnen 48uur na het verrichten van de aanbetaling dan is de 5 dagen bedenktermijn niet van toepassing en bent u in geval van No show/annuleren uw aanbetaling kwijt.

2. Afspraak wijzigen of annuleren

a) Afspraken kunnen enkel online via het systeem worden gewijzigd/geannuleerd van Maandag 11:00 uur tot vrijdag 19:00 uur.

b) Wijzigingen/annuleren van afspraken per mail of sms worden niet in behandeling genomen.

c) Zaterdagen en zondagen tellen niet mee in de 48 uur. Dus vrijdag middag bellen om de afspraak te verzetten van de aankomende maandagochtend is helaas niet mogelijk. Dit omdat wij tijd voor u gereserveerd hebben die wij niet gegarandeerd kunnen opvullen mocht u niet aanwezig zijn.

3. Te laat

a. Merkt u dat uw aankomsttijd later is dan gepland, bel ons direct op. Bent u meer dan 15 minuten te laat, dan wordt 50% van de behandeling gedeclareerd en dient u een nieuwe afspraak in te boeken. Heeft u gebeld om aan te geven dat u wat later bent, dan kunnen wij misschien uw plek nog gereserveerd houden.

4. Overmacht

In gevallen van overmacht wordt de afspraak kosteloos verschoven. Bij overmacht kan er gevraagd worden een document mee te leveren waaruit blijkt dat u inderdaad niet aanwezig kon zijn.

5. Zwangerschap & Diabetes 


a) Zwangerschap; Gefeliciteerd met het goede nieuws! U kunt u afspraak kosteloos verplaatsen, tenzij u binnen de 48 uur belt. Mocht het zo zijn dat u zwanger raakt nadat de eerste behandeling plaats heeft gevonden en de nabehandeling nog plaatst dient te vinden dan wordt deze nabehandeling uitgesteld tot na de bevalling. De nabehandeling wordt daarmee ook omgezet tot een touch up van 1 jaar ( als u binnen 12 maanden na datum van de eerste afspraak uw afspraak inpland).

b) Bent u diabetes 1 patient, dan kunnen wij u enkel behandelen met een doktersverklaring. U dient namelijk 24 uur van te voren te stoppen met insuline. Komt u zonder dokters afspraak opdagen dan ben u de aanbetaling kwijt.

6. Prijsverhoging

a. In gevallen dat de klant de afspraak verzet met minimaal 8 weken en er heeft daarvoor een prijsverhoging plaats gevonden, dan wordt klant daarvoor op de hoogte gebracht en dient klant het nieuwe bedrag te betalen.

7. Oude PMU/laseren


a. Klanten met oude PMU dienen dit online aan te geven en kunnen dus geen afspraak inboeken totdat er goedkeuring is vanuit Thirza.

b. Klanten met oude PMU die alsnog een afspraak inboeken en online aangeven geen oude PMU te hebben worden niet behandeld en 50% in rekening gebracht.

8. Verwachtingen

Wij staan voor natuurlijke verfraaiing van de schoonheid. Op onze Instagram vindt u talloze voorbeelden van ons werk. U ziet onze stijl en wat u van ons kunt verwachten. Kiest u voor een techniek of stijl welke wij niet aanbieden dan wordt de behandeling gestaakt en betaald u 50% van de gereserveerde tijd.

a) Intake: Voorafgaande de behandeling wordt u gevraagd een informed consent in te vullen nadat u volledig op de hoogte bent van alle risiscos en algemene voorwaarden om rechtsgeldig toestemming te geven.

b) Voortekenen: Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. Let er op dat dit de uitlijnen zijn en het uiteindelijke resultaat fijner en minder hard zal zijn.

c) Pigmenteren: Nadat u akkoord geeft op de vorm start onze artiest met het pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat zal pas 6 weken zichtbaar zijn. De kleur en vorm zijn nog niet in hun eindfase.

d) Nabehandeling. Deze is kosteloos en zit inbegrepen bij uw behandeling. 6 weken later komt u terug voor de nabehandeling. Mocht er meer dan 6 weken tussen zitten omdat we geen eerdere plek aan kunnen bieden dan komen er geen extra kosten bij. Kunt u zelf niet binnen 6 tot 8 weken op de nabehandeling komen en komt u na 8 weken, dan wordt er voor de nabehandeling een extra bedrag van 50,- in rekening gebracht. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat er meer tijd in de nabehandeling wordt gestoken dan bij 6 weken. Mocht u kleine aanpassingen willen laten uitvoeren dan zal dat moeten op de dag van de nabehandeling. Wij kunnen tussentijds geen aanpassingen verrichten omdat het resultaat nog in proces zit. Er wordt dus onder geen enkel bedwing eerder een afspraak ingepland dan na 6 weken.

e) Nazorg: Het is van cruciaal belang dat u zich houd aan de nazorg. Doet u dit niet dan is het resultaat uw verantwoordelijkheid. Onze specialisten herkennen verandering van pigment door zon/zonnebank en andere invloeden zoals water.

f) Eindresultaat: Wij streven naar perfectie. Dit doen wij door alles in millimeters af te tekenen. Omdat bijna geen enkele gezicht (lichaam) symmetrisch is en ons doel is om harmonie te creëren dient u er rekening mee te houden dan er een afgeweken kan worden om zo harmonie in uw gezicht/lichaam te creëren. Dit doen we altijd in overleg met de klant.

9. Ontevredenheid

Bent u ontevreden over het resultaat dan zullen wij dit met u bespreken. Mocht u ontevreden zijn over de vorm dan zullen wij bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk bij te werken. Omdat wij goedkeuren vragen na het voortekenen bent u akkoord gegaan met de vorm. Is de vorm anders dan hoe er is voorgetekend dan zullen wij dit voor u corrigeren. Bent u echter zelf van mening veranderd en wilt u een ander vorm en/of kleur toegepast hebben dan zijn de bijkomende kosten voor deze behandelingen geheel voor uw. In geval van ontevredenheid, verwachten wij dat u dit kenbaar maakt binnen 8 weken na de desbetreffende behandeling. Wij zullen u altijd vragen de 6 weken herstel tijd in acht te nemen. Daarna heeft u nog 2 weken om ons te contacteren over uw ontevredenheid.

10.Lipbehandelingen

Mocht meer pigment in uw huid hebben waardoor de kleur van uw huid eerst opgelicht moet worden, dan heeft u een extra behandeling nodig. Het kan zelfs zo zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn om de huid echt zodanig op te lichten. Merken wij dat er geen enkele verschil zichtbaar is na 6 weken rust, dan delen wij u dat mede en krijgt u 50% van uw betaalde geld terug.

11.Resultaat is niet blijvend

Wij passen dezelfde techniek toe bij al onze klanten. Soms kan het pigment minder goed worden opgepakt in de huid, dit kan verschillende oorzaken hebben waar wij geen invloed op hebben. Wij zullen ons techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Dit is echter heel zeldzaam. Daarom is er de nabehandeling om pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer blijkt dat er nog een behandeling nodig is om elke plekjes op te vullen dan dient er een 2de nabehandeling ingepland te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Reden is dat wij geen invloed hebben op hoe de huid pigment oppakt. Nogmaals, wij beheersen een techniek waarbij maximale pigmentopname plaats vindt. In gevallen dat de gehele pigment loslaat, dan wordt 50% van het betaald bedrag terug gestort of in contact aan de klant overhandigt. Dit geldt alleen in gevallen dat het pigment volledig niet pakt en bij max 2 behandelingen.

12.Botox & Fillers

Klanten met fillers en botox kunnen worden behandeld. Ons advies is om 2 weken na de laatste filler/botox behandeling je afspraak bij ons in te plannen. Of zelfs beter, je filler/botox behandeling na je behandeling bij ons in te plannen.

13.Weigeren klant

Wij behouden het recht om klanten te weigeren wanneer wij bij de intake realiseren dat wij niet kunnen bieden wat de klant wilt.

14.Klachten

Mocht u ergens niet mee eens zijn, of met een genomen beslissing door Thirza dan vinden wij dat u het recht heeft op een objectief besluit. Wij hebben hiervoor een onafhankelijk klachtenfunctionaris aangewezen. Door een klacht te schrijven gaat u akkoord met het delen van de nodige informatie tussen Thirza en de functionaris. Al uw gegevens worden met volledige discretie gedeeld.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.